1. ÜLDTINGIMUSED, ULATUVUS JA KEHTIVUS

2. OSTU-MÜÜGITEHINGU POOLED

3. HINNAD

4. OSTUKORV, TELLIMUSE SOORITAMINE JA TELLIMUSE EEST TASUMINE

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

7. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9. TINGIMUSTE MUUTMINE, VAIDLUSTE LAHENDAMINE

1. ÜLDTINGIMUSED, ULATUVUS JA KEHTIVUS

1.1. Käesolevad Mediron e-kaupluse osutingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.mediron.ee asuva Mediron e-kaupluse (edaspidi Mediron) haldaja, kelleks on MEDIRON OÜ (registrikood 11466581, KMKR EE101313913, asukoht Kadaka tee 133, Tallinn 12915, tel. +372 655 7336, e-post info@mediron.ee, edaspidi Müüja), ja Mediron klientide (edaspidi Ostja) vahelisi Mediron kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti Mediron kasutamise üldtingimusi.

1.2. Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist kinnitab Ostja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuv Ostja ei saa Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.

1.3. Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi Mediron`i kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.4. Müüja on õigustatud Mediron e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.mediron.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.mediron.ee. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahel tekkinud õigussuhtele Ostja poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. OSTU-MÜÜGITEHINGU POOLED

2.1. Müüjaks on Mediron`i haldajaks olev äriühing ärinimega MEDIRON OÜ (registrikood 11466581, asukoht Pärnu mnt 463, Tallinn 10916, tel. +372 655 7336, e-post info@mediron.ee).

2.2. Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

2.3. Juhul, kui füüsilisest isikust Ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

3. HINNAD

3.1. Kõikide Mediron e-poes müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

3.2. Ostetud toodetele lisandub transpordihind (v.a. eripakkumised), mis arvutatakse Ostja ostukorvis ja kassas.

3.3. Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Müüja muudab Kaupade hindu pärast Ostja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Ostjale hinnaga, mis kehtis Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Ostja tasus Kaupade eest kooskõlas Tingimuste p-ga 4.10., 4.11. või 4.12. ning ostu-müügitehing loeti vastavalt tingimuste p-le 4.13. sõlmituks. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe kompenseerimist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga. Kui aga Kauba muudetud hind on kõrgem Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, on Ostjal õigus Tingimuste p-s 6.1. sätestatud tingimustel taganeda ostu-müügi tehingust vastavalt Tingimuste p-le 6.3.

3.4. Kui toote hind on Müüja poolt ekslikult sisestatud ning sellest teavitatakse Ostjat enne või peale Ostja poolse tellimuse esitamist ja Müüja ning Ostja ei jõua uues hinnas kokkuleppele, on Müüjal õigus müügitehingust taganeda, Ostja tellimus tühistada ja tellimuse eest tasutud summa tagastada.

4. OSTUKORV, TELLIMUSE SOORITAMINE JA TELLIMUSE EEST TASUMINE

4.1. Tellimine ei ole ostu-müügi lepingu sõlmimine. Ostu-müügi lepingu sõlmimise ja kohustuste tekkimise faktiks on ainult käesolevate Tingimuste punkti 4.13. täitmine.

4.2. Ostja peab Mediron`i kasutades arvestama, et Mediron`i Kaupade laoseisu arvestamise tehnilise eripära tõttu kajastab Kaupade laoseis tegelikku olukorda ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda. Samuti peab Ostja arvestama, et tema poolt soovitav Kaup broneeritakse Müüja laoseisust Ostjale alles pärast Kauba eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Ostja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Kaup märgitud kui „Toode on laos“, kuid ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüja laost otsa saanud „Laost otsas“. Sellisel juhul ostu-müügitehingut Müüja ja Ostja vahel sellise Kauba suhtes ei sõlmita ning Müüja ei vastuta sellest Ostjale tekkida võivate võimalike kahjude eest.

4.3. Ostja poolt Mediron`i e-kaupluse internetikeskkonnas www.mediron.ee välja valitud Kauba suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt lisada soovitud Kaup Ostukorvi, klikkides selleks Mediron´i e-kauplust läbivat vastava Kauba tooteinfo lehekülgedel asuvale lingile „Lisa Korvi”. Juhul, kui Ostja soovib sama ostu-müügitehingu raames osta veel Kaupu, peab ta eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul.

4.4. Olles soovitud Kauba(d) välja valinud ja need Ostukorvi lisanud, peab Ostja ostu-müügitehinguga edasiminemiseks klikkima keskkonda läbivalt ülal päises paiknevale Ostukorvi ikoonile. Ostjal on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Kaupade kogust, samuti Kaupu Ostukorvist eemaldada. Ostukorvis tehtud muudatused uuenevad automaatselt vastavale käsklusklikile vastavalt. Kaupade kogust on võimalik suurendada või vähendada ka otseselt Ostukorvi minemata, tehes seda Kauba tootelehtedelt.

4.5. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „KASSA”. Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

4.6. Ostja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale lisandub vastavalt Tingimuste p-s 3.2. sätestatule ka Transpordikulu, mis liidetakse Ostukorvis automaatselt Ostja poolt Kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale ning mis tekib vastavalt Ostja transpordi valikule Ostukorvis ka visuaalis eraldiseisva artiklireana.

4.7. Enne tellimuse Müüja poolt vastuvõtmist peab Ostja sisestama enda kontaktandmed, täites ära ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, Kauba sihtkoht: linn, aadress, postiindeks; kontakttelefon, e-posti aadress, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku ärinimi, juriidilise isiku juriidiline aadress, Kauba sihtkoht, esindaja ees- ja perekonnanimi).

4.8. Kui Ostja on tema poolt ostetavad Kaubad lõplikult välja valinud, enda kontaktandmed sisestanud ja soovib ostu-müügitehingu teostamisega edasi minna, tuleb tal valida endale sobiv transpordi variant ning tellimuse eest tasumise variant. Makseviiside puhul on Ostjal võimalik valida, kas ta tasub Kauba eest:

4.8.1. valides tasumise viisiks “Pangalingiga” klikkige lingile “Esita tellimus” ning seejärel Ostja suunatakse internetipanga lehele, kus on võimalik tasuda 100% tellimuse eest. Pärast seda saadetakse tellimiskinnitus Ostja e-posti aadressile.

4.8.2. ülekandega (nupp „Pangaülekanne“). Toodete eest saate tasuda Swedbank, SEB, LHV, Nordea pangalingi vahendusel.

4.8.3. VISA või Master krediitkaardiga (nupp „Maksan krediitkaardiga“).

4.9. Ostja annab Müüjale õiguse tema poolt Mediron`i sisestatud isikuandmeid kasutada (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Müüja kinnitab, et kõiki Mediron`i kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

4.10. Tellimuse ankeeti täites peab Ostja ostu-müügilepingu sõlmimiseks märkima „linnukese“ kasti „Olen tutvunud ja nõustun Mediron´i ostutingimustega”, millega Ostja kinnitab, et on Tingimustega tutvunud, neist aru saanud ja nõustub neis sätestatud tingimustel Müüjaga ostu-müügilepingut sõlmima.

4.11. Pärast ankeedi täitmist isikuandmetega, tuleb Ostjal juhul, kui ta on makseviisiks valinud „Maksan internetipanga kaudu“ (Tingimuste p 4.8.1.), klikkida lingile „“Esita tellimus“, misjärel suunatakse Ostja tema poolt valitud internetipanka. Peale makse sooritamist internetipangas peab Ostja klikkima nupul „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel saab Müüja pangast kinnituse Ostja poolt Kauba tasumise kohta. Juhul kui Ostja jättis nuppu “Tagasi kaupmehe juurde” klikkimata, ei vastuta Müüja vormistatud tellimuse temani mitte jõudmise ega sellest võimalike tekkinud kahjude eest, sest tegemist on ilmse Ostja tegemata jätmisega.

4.12. Juhul, kui Ostja on makseviisiks valinud „Pangaülekandega“ (Tingimuste p 4.8.2.), tuleb tal pärast ankeedi täitmist isikuandmetega, klikkida samuti lingile „Esita tellimus“, misjärel saadab Müüja Ostja poolt ankeedis märgitud e-posti aadressile Kauba kohta arve. Ostu-müügitehingu sõlmimiseks kohustub Ostja Müüja poolt saadetud arve enda poolt valitud viisil ise tasuma.

4.13. Ostja ja Müüja vahel loetakse Kauba suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Müüja on saanud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses laekunud Müüja pangakontole. Eduka tellimuse sooritamise ja ostu-müügilepingu sõlmimise korral saadab Müüja Ostja poolt märgitud e-posti aadressile elektroonilise tellimuse jõustumiskinnituse (tellimuse maksekinnituse).

4.14. Kui Ostja ei ole tellimuses märgitud maksetähtaja (reeglina 3 kalendripäeva või juhul kui Müüja ei ole märkinud teisiti) jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse automaatselt ning ostu-müügilepingut Ostja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.

4.15. Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Ostja poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1. Müüja kohustub koheselt pärast Tingimuste punkti 4.13. ostu-müügitehingu sõlmimise kohta informatsiooni saamist asuma ostu-müügitehingut täitma, väljastades ostu-müügitehingu objektiks oleva Kauba Ostja poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks vastavalt valitud transpordiliigile vastavale transpordiettevõttele.

5.2. Peale ostu-müügitehingu sõlmimise jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 4.13. toimetatakse tooted kullerfirmale kuni 48h jooksul. Juhul kui kullerfirmale üleandmisel on tekkinud viivis, teatame sellest Ostjale Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 3 tööpäeva jooksul arvates ostu-müügitehingu sõlmimise jõustumisest vasavalt Tingimuste punktile 4.13.

5.3. Kullerfirma toimetab tooted Ostja poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile või pakiautomaati, olenevalt Ostja valitud transpordimeetodist. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.4. Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Ostja poolt ostetud Kaupa Müüja laos enam ei ole ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Ostjale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel esimesel võimalikul võimalusel, ent mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul arvates ostu-müügilepingu sõlmimisest vastavalt Tingimuste punktile 4.13. ning ühtlasi annab teada Ostja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Ostja kaotab Kauba kohaletoimetamise tarnetähtajast pikema tähtaja tõttu huvi Kauba ostmise vastu, on Ostjal õigus ostu-müügilepingust Tingimuste p-s 6.1. sätestatud alusel taganeda.

5.5. Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Ostjal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

6.1. Mediron e-kauplusest ostetud Kaubale kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus.

6.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

6.3. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. 14-päevane taganemisõigus ei kehti kauba puhul (VÕS § 53 lg 4) (Lisainfo):

1) mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt (nt tarbija mõõtude järgi);

2) mis on kiiresti riknev;

3) mille kasutamistähtaeg on möödunud;

4) perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad, ajalehed);

5) audio- ja videosalvestustele, arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud;

6) asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada. Nii näiteks on aktsepteeritud tingimus, et tagastada ei saa pakendist välja võetud aluspesu, avatud pakendiga kosmeetikat, parfüüme jms.;

7) kihlveo- või loteriiteenuse puhul;

8) enampakkumisel;

9) reisi ja pagasi kindlustamiseks või muudele sarnastele lühiajalistele kindlustuslepingutele kestusega alla ühe kuu;

10) finantsteenuse osutamiseks, mille hind muutub rahaturul taganemistähtaja jooksul pakkujast olenemata, sealhulgas lepPaingutele, mille esemeks on teenused, mis on seotud välisvaluutaga või väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberitega.

6.4. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

6.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: taganemisavaldus ning saata see e-posti aadressile info@mediron.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

6.6. Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

6.7. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

6.8. Müüja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

6.9. Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.10. Kui Ostja on sõnaselgelt valinud Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

7.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Ostjale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

7.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, saates e-kirja aadressile info@mediron.ee või helistada telefonil 655 7336.

7.3. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale.

7.4. Kui Mediron e-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja Ostjale kõik ostu-müügi lepinguga kaasnenud tasud.

7.5. Müüja vastab Ostja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

8.1. Ostja annab Müüjale õiguse tema poolt Mediron`i sisestatud isikuandmeid kasutada (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Müüja kinnitab, et kõiki Mediron`i kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

8.2. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.

8.3. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed teenuse kasutaja tellimuse kohta: eesnimi (eesnimed), perekonnanimi, telefon, e-post, tänav, maja/korter, linn/asula, postiindeks, e-poe ostutingimustega nõustumine.

8.4. Isikuandmeid töötleb MEDIRON OÜ, registrikoodiga 11466581, asukoht Viljandi mnt 18a, Tallinn 11214.

8.5. Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks teenuse kasutajale, edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

8.6. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

8.7. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

8.8. Ostja poolt sisestatud isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. juhul, kui Ostja poolt valitud tellimuse kohaletoimetamise viis seda eeldab ning õigusaktides ettenähtud juhtudel.

8.9. Ostjal on õigus kontrollida teda puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

8.10. Ostja annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

8.11. Ostja annab Müüjale nõusoleku saata uudiskirju tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

9. TINGIMUSTE MUUTMINE, VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1. Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Mediron`i koduleheküljel www.mediron.ee. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a. kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

9.2. Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest ega Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9.3. Ostja ja Müüja vahel Mediron`i kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti poole (Endla 10 Tallinn 10122 (www.ttja.ee)) ja tarbijavaidluste komisjoni (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokku kokkuleppelise kohtualluvusena Müüja asukohajärgse kohtu. Lisaks võib Ostja pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.